Totalprojekt

Hägern mindre 7 (Fabege AB)

Totalprojekt slutfört och uppmätt (Etapp 1, 2 och 3 avslutad). 

Fastigheten ligger i centrala Stockholm. Den är på 19 100 kvm BTA och innehåller kontor i åtta plan, butiker, caféer och garage.

  • Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 163 kWh/m2
  • Totalt energibehov per år efter åtgärder: 80 kWh/m2
  • Internränta: c:a 12%

Totalprojektet är helt genomfört och energimätningarna är klara.