Totalprojekt

Chalmers Teknikpark (Chalmersfastigheter AB)

Fastighet på 13 500 m2 Atemp som framföralt rymmer kontor men även restaurang, laboratrielokaler samt verkstad .

  • Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 164 kWh/m2
  • Beräknat totalt energibehov per år efter åtgärder: 55 kWh/m2
  • Internränta: 5 %

Etapp 1 har genomförts.

 

2015-05-24 Kortrapport Chalmers Teknikpark (1.0 MiB)