Totalprojekt

Byttorpskolan (Borås Stad)

Låg- och mellanstadieskolan med knappt 300 elever och 4 430 m2 Atemp.

  • Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 170 kWh/m2
  • Beräknat totalt energibehov per år efter åtgärder: 94 kWh/m2
  • Internränta: 4%

Etapp 1 har genomförts.