Totalprojekt

Åvestadalskolan (Gamla Byn)

Skola på 5 102 m2 Atemp i Avesta kommun.
•Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 212 kWh/m2
•Beräknat totalt energibehov per år efter åtgärder: 180 kWh/m2
•Internränta: 9 %

Etapp 1 har genomförts.