Posts Categorized: Nyheter

Ny kravspecifikation för Styr och övervakning klar

I denna vidareutvecklade version av SÖ kravspecifikationen har syftet, utöver användarvänlighet och mer energieffektiv drift, även varit att förbättrad  energiuppföljning och jämförelse av beräknad och…

Nya totalprojekt ligger uppe

Under senaste programperioden har ett antal Totalprojekt genomförts där man använt Totalmetodiken för att ta fram lönsamma åtgärdspaket för renovering av lokalfastigheter. Dessutom genomfördes en…

Nu finns handbok för solceller på tak

Allt fler fastigehstäagre intresserar sig för solceller. I ett Belokprojekt har vi tagit fram råd kring hur solcellssystem bäst integreras i byggnader. Vad bör man som…

Vinnare utsedd i tekniktävling

FRAMTIDENS STYR OCH ÖVERVAKNING: Genom en första urvalsprocess kvalificerade sig fem leverantörer till Beloks tekniktävling Framtidens styr- och övervakningssystem. Leverantörerna tävlade i hur väl deras systemlösning…

Det har gett effekt

– Om Sverige inte hade arbetat så väl med energieffektivisering skulle vår energianvändning ha varit två tredjedelar högre än vad den är idag. Det säger…

Innovationstävling för lagring av solel

Var med och skapa framtidens lagring av solel. Energimyndigheten lanserar den globala innovationstävlingen Intelligent Energy Management Challenge för att söka efter energisystemlösningar för byggnader som…

Utbildningssatsning för “energibyggare”

Med allt högre energikrav behöver många av Sveriges byggnadsarbetare och installatörer ytterligare kompetensförstärkning. Därför har ledande aktörer inom svensk byggindustri tillsammans med Energikontoren Sverige startat…

Belokmedlem får klimatutmärkelse

Lokalförvaltningen i Göteborg är Belokmedlemmar sedan många år och de jobbar intensivt med att minska lokalernas energianvändning och klimatpåverkan. Medlemsrepresentanten Nina Jacobsson Stålheim, energi- och…