Nyheter

Frånluftsrening och värmeåtervinning i storkök

En vanlig energieffektiviseringsåtgärd i fastigheter är värmeåtervinning i ventilationssystemet. I storkök händer dock att värmeväxlarna sätts igen p.g.a. fett från matlagningen. Olika fastighetsägare använder olika lösningar för detta, men i vissa fall är det svårt att hitta lösningar som fungerar över tid. CIT Energy Management har fått i uppdrag av Energimyndigheten att i en förstudie undersöka vilka system som finns på marknaden och hur dessa fungerar i praktiken. Tanken är att undersöka eventuella behov av utveckling på området.

Erfarenheter från  leverantörer och brukare/fastighetsägare samlas just nu in. Har ni storkök med luftrengöringssystem (mekaniska, kemiska eller bakteriologiska system) i kombination med någon typ av frånluftsvärmeåtervinning (roterande, platt, batteri) och vill dela med er av erfarenheter?

Kontakta gärna projektledaren:

Josep Termens: (josep.termens@cit.chalmers.se.  073 083 55 50)

Rapporten kommer senare läggas ut här på belok.se