Nyheter

Energimyndigheten lanserar utbildningssatsning

År 2019 ska alla nya offentliga byggnader vara lågenergibyggnader och 2021 ska alla nya byggnader vara det. Nivåerna för energianvändning i Boverkets byggregler (BBR) kommer också att skärpas vilket påverkar både nybyggnad och renovering.

Energimyndigheten storsatsar därför för att öka bygg- och fastighetsbranschens kunskap om metoder och verktyg för energieffektiva renoveringar och nybyggnad. Målgruppen för satsningen är beställare, byggherrar och fastighetsägare och utgångspunkten är de goda resultaten av arbetena i Bebo, Belok, Sveby och Gröna Hyresavtal. Målet är att fastigheterna ska leverera den energiprestanda som beställare och entreprenör kommit överens om och att vi därigenom ska klara de energipolitiska målen i Sverige.

Energilyftet är en webbutbildning som höjer din grundkompetens inom lågenergibyggande.

Beställarkompetens är ett samverkansprojekt mellan Byggherrarna, SABO, Fastighetsägarna Sverige, SKL och Energi- och Miljötekniska Föreningen. Beställarkompetens finansieras av Energimyndigheten och är delvis en fördjupning av Energilyftet.

Byggherrarnas första utbildning inom Beställarkompetens är den 27 april.