Nyheter

Uppföljning av Totalmetodiken

Hos medlemsföretagen i Belok är det fler än 60 byggnader som har genomförts enligt Totalmetodikens Etapp 1 och utanför nätverket uppskattas det vara mellan 200-300 stycken.

Just nu pågår ett projekt för att följa upp hur många av dessa byggnader som även genomgått Etapp 2 och Etapp 3. Det görs dels för att undersöka hur väl uppmätta besparingar stämmer överens med de beräknade men även för att följa upp erfarenheterna av att arbeta med Totalmetodiken. Resultatet från denna uppföljning blir en viktig input till vidareutveckling och kommer att publiceras på www.belok.se i september.

Projektet genomförs av CIT Energy Management på uppdrag av Energimyndigheten. Inledningsvis görs en enkätundersökning där alla fastighetsägare som har använt sig av metodiken är välkomna att bidra.

Enkäten är öppen till den 31:a maj och nås vi följande länk

Välkommen att dela med dig av dina erfarenheter!