Nyheter

Belokmedlemmar om framtidens ventilation

På senaste medlemsmötet diskuterades ventilation – fastighetsägarnas krav och önskemål och leverantörernas möjlighet att leverera. Några skiljepunkter fanns, bland annat om styrningen.

Flera Belokmedlemmar hade tydliga önskemål om en transparent lösning av styrningen. De vill kunna integrera styrningen av ventilationslösningen med övriga system och kunna ha kontroll hela vägen. Med en transparent lösning kan fastighetsägaren också felsöka enklare. Effekt tror man kommer att bli allt viktigare och bli en kostnadsfråga.

Köksventilation

Ett annat viktigt område är ventilationen i kök och restauranger, bland annat hur man hanterar fett och fettavskiljning, för att kunna möjliggöra värmeväxling och öka säkerheten i fastigheterna (fett brinner). Det finns några olika lösningar på marknaden, till exempel biologisk eller mekanisk fettavskiljning, UV-ljus och ozon. En lösning för köksventilationen är intressant för Belok att titta vidare i en eventuell fortsättning av storköksprojektet.

Ekodesigndirektiv med minimikrav

Sedan januari i år finns ett nytt ekodesigndirektiv med minimikrav för ventilationsaggregat (Lot 6). Detta gäller för nyproducerade aggregat från 1 januari 2016. Besparingspotentialen är olika stor för olika produkter och för ventilation finns en stor potential, menar Energimyndigheten. Tanken med ekodesigndirektivet är att ta bort de sämsta produkterna från marknaden. För ventilationsaggregat, kommer man att skärpa kraven gradvis.

Belok kommer att initiera ett så kallat kluster eller forum för ventilationsfrågor, där Belokmedlemmar kommer att delta tillsammans med intresserade tillverkare.