Nyheter

Så jobbar Belokmedlemmarna med energifrågor

Nu kan du läsa om hur Belokmedlemmarna arbetar för att minska energianvändningen i sina fastighetsbestånd och hur de lyckas att uppnå sina ofta mycket tuffa mål.

Beloks medlemsföretag äger tillsammans 25 procent av fastighetsbeståndet på lokalmarknadssidan i Sverige. Men Belokmedlemmarna är inte bara stora – de har dessutom en bred och djup kompetens inom energieffektivisering. På Belokmedlemmarnas egna sidor på belok.se delar de med sig av sina mål, hur man går tillväga för att nå målen och resultaten av arbetet sedan några år tillbaka.

Bland Beloks medlemmar finns fastighetsägare både på privata och offentliga sidan och det finns olika sätt att arbeta med frågan. Men det finns vissa gemensamma nämnare: systematik, engagemang, kontinuitet. Läs, inspireras och ta med de bästa bitarna till ert fastighetsbestånd!