Nyheter

Efterfrågas: ett kvalificerat energiuppföljningssystem

Ett riktigt bra energiuppföljningssystem visar tydligt mätarstrukturen, ger möjlighet att enkelt ändra i strukturen och säkerställer kvaliteten i de värden som kommer in. Systemet ska vara användarvänligt med en bra visualisering för att driftpersonalen ska få stöd i sitt arbete. Systemet ska också lätt kunna integreras med övriga system i organisationen. Så kan önskemålen från Beloks medlemmar sammanfattas. Finns ett sådant system?

Att följa upp fastigheternas energianvändning är ett centralt och självklart arbete för de flesta fastighetsägarna. Även om energiuppföljningar på vissa håll fortfarande görs manuellt med penna och papper går utvecklingen mot mer automatiserade system med allt fler mätvärden, som ska analyseras. Frågan om energiuppföljningssystem är med andra ord högaktuell och på Beloks medlemsmöte i maj var temat just energiuppföljningssystem. Vitec och Momentum hade bjudits in för att berätta hur de ser på dagens och framtidens utmaningar inom området. Akademiska Hus berättade om sitt egenutvecklade system Energiportalen och Specialfastigheter om sitt utvecklingsarbete tillsammans med LEB System.

Ämnet intresserar många fastighetsägare och diskussionerna resulterade i flera andra frågeställningar, t ex hur man kan visualisera och presentera all mätdata i en fastighet. En idé som föreslogs är en tävling, t ex Hack for Sweden, där deltagarna får ta fram förslag på hur öppen data kan användas till nya applikationer som skapar ökad nytta för fastighetsägarna. Detta kommer följas upp framöver.