Nyheter

Ny kravspecifikation för Styr och övervakning klar

I denna vidareutvecklade version av SÖ kravspecifikationen har syftet, utöver användarvänlighet och mer energieffektiv drift, även varit att förbättrad  energiuppföljning och jämförelse av beräknad och faktisk energianvändning. Till kravspecifikationen finns även två bilagor.0 Bilaga 1 är en sammanställning av nödvändig mätdata för att kunna följa upp satta energieffektiviseringsmål. Bilaga 2 beskriver definierade objektklasser som motsvarar den information som olika typer av utrustning kan skicka. Alla dokument hittar du här