Nyheter

Översikt över innovativa ventilationssystem

Idag finns en mängd innovativa produkter och system för att ventilera byggnader. Men det kan vara svårt att få en bra översikt över vad som finns och vad som passar var.

Därför har CIT Energy Management fått i uppdrag att identifiera och beskriva innovativa ventilationssystem för lokalbyggnader. Målet är att ge en bra översikt, uppskatta deras potential för energieffektivisering och att undersöka i vilka sammanhang de med fördel kan ersätta mer konventionella lösningar.

Innovativa ventilationssystem kan innefatta luftbehandling (värme, kyla, värmeåtervinning, filter, befuktning/avfuktning) , luftdistribution (don, fläktar, kanalsystem) och styrsystem.

Förstudien kommer även ge rekommendationer för eventuella fördjupade studier. En viktig del är synpunkter från fastighetsägare, både kring deras erfarenheter och önskat utvecklingsbehov. Idéer, synpunkter och erfarenheter samlas just nu in genom kontakt med fastighetsägare, leverantörer, projektörer, högskolor mm.

Om ni har förslag på innovativa ventilationssystem får ni gärna kontakta:

Josep Termens: (josep.termens@cit.chalmers.se 0730 83 55 50)

Rapporten kommer att läggas ut här på belok.se i september.