Posts Categorized: Nyheter

Workshop om energieffektiva storkök

Brukarnas beteende, kökets utformning och samverkan mellan fastighetsägare och köksverksamhet är viktiga komponenter för att energianvändningen i ett storkök ska kunna minskas. På workshopen den…

Energiåtervinning från spillvatten

BeBo har tillsammans med HSB genomfört en teknikupphandling om energiåtervinning från spillvatten. Den 6 februari är det ett seminarium i Stockholm, där slutrapporten kommer att…

Lättare hitta uppmätta Totalprojekt

Belok.se har sedan en tid tillbaka laddats upp med många Totalprojekt genomförda runtom i landet – inom och utanför Belok. För att besökare på belok.se…

Totalkampanjens projekt publicerade

Totalmetodiken är en väl fungerande metod för att på allvar energieffektivisera en fastighet – och dessutom med ekonomisk lönsamhet. Metoden fungerar på vitt skilda fasighetstyper:…

Totalmetodiken på Building Sustainability SGBC14

Den 10 till 11 november kommer Energimyndigheten att finnas representerad på konferensen Building Sustainabilty SGBC14 på Stockholm Waterfront. I montern finns nytt material om Totalmetodiken och intressanta totalprojekt….

Seminarium om energieffektivisering i livsmedelslokaler

BeLivs, Beställargrupp Livsmedelslokaler, bjuder in till seminariet Energieffektivisering i dagens livsmedelslokaler. Seminariet vänder sig bland annat till butiks- och fastighetsägare. Tisdagen den 4 november 2014, kl 09.30-12.30…

Information från medlemsmötet i september

Den 17-18 september träffades Beloks medlemmar på årets tredje medlemsmöte. Mötet inleddes med ett studiebesök på World Trade Center i Malmö, där Belokmedlemmen Midroc Property…