Nyheter

Energieffektiva storkök högintressant

Vilka hinder och möjligheter ser vi för att våra storkök ska bli mer energieffektiva? Det var utgångspunkten i den första workshopen i fördjupningsområdet Storkök. Workshopen lockade 37 deltagare i en bra blandning: stora fastighetsägare, konsulter och leverantörer. Arrangörer var Belok och Belivs.

Workshopen var ett så kallat Open Space-möte, där deltagarna själva initierade frågor eller områden som man ville diskutera. De många olika frågeställningarna sammanfattades i sex grupper. Det blev stort fokus på teknik och utrustning liksom bristen på standardisering av utrustning för upphandlingar. Kunskapsöverföring från leverantör till användare om effektiv drift av maskiner var ett annat område som diskuterades mycket.

grupparbete-3 storkok-ws-0-1

Workshopen resulterade i ett antal konkreta idéer om projekt och förstudier. Vi återkommer om dessa längre fram. Förutom projektidéer var syftet med mötet att deltagare från olika branscher skulle få möjlighet att utbyta idéer och erfarenheter och få en förståelse för varandras förutsättningar. Utvärderingen visade att deltagarna var nöjda med mötet och ser fram emot nästa gång, som sannolikt blir i mars 2017.

Läs gärna mer om Beloks första storköksprojekt 2014-2015.

Sammanställning av workshop 13 oktoberfinns här