Nyheter

Enkät om hinder och möjligheter för energieffektivisering i fastigheter

CIT Energy Management AB genomför just nu på uppdrag av Energimyndigheten en enkätstudie om faktorer som påverkar energianvändningen i fastighetssektorn, såväl i bostäder som lokaler. Syftet är att undersöka hur fastighetsägare arbetar med energieffektivisering, hur beslut tas och hur man arbetar med incitamentsavtal. Alla svar är ett värdefullt bidrag! enkät hittar du här: https://lnkd.in/ea7ZQ5u