Nyheter

Många förstudier på gång

Belok som grupp har en mycket stark position i Sverige och därmed en utmärkt påverkansmöjlighet. Genom samsyn och tydliga önskemål om framtida utveckling finns goda möjligheter att få fram verktyg som kraftfullt kan tillgodose dagens och framtidens behov av att minska energianvändningen i fastighetsbranschen.

Per-Erik Nilsson, koordinator på Belok, beskriver kraften i Belok.

– När Belok träffas så interagerar 25% av Sveriges lokalbestånd kollegialt.

Ett antal förstudier pågår inom Belok och rapporter kommer inom kort att publiceras på belok.se. Syftet med förstudierna är att undersöka om det finns en grund i ett vidare projekt eller att skapa ett så kallat fördjupningsområde, där branschfolk kan mötas och diskutera fram energieffektiva lösningar.

Några exempel på pågående eller avslutade förstudier:

 

Hinder i interna beslutsprocesser

En vanlig erfarenhet bland fastighetsägare är att en investering i energieffektiviseringsåtgärder ofta stupar i den interna processen. Att undersöka var dessa hinder uppstår är syftet med förstudien Interna beslutsprocesser som pågår just nu.

 

Energieffektiva hotell

Hotell är ett område som slukar mycket energi och det inte är givet att man som hotellägare har den specialkompetens som krävs. En nyligen genomförd förstudie har undersökt möjligheten att skapa ett fördjupningsområde där fokus ska vara energi- och resurseffektivitet och där hotellägare ska ha möjlighet att driva en gemensam utveckling inom området.

 

Framtidens forskning: samverkan mellan akademi och näringsliv

Förstudien Framtidens forskning undersöker möjligheterna att öka samverkan mellan akademi och näringsliv inom området energianvändning i lokalbebyggelse. Näringslivet har sällan resurser att söka forskningsprojekt och akademin behöver kontakter för förankring av resultat och hitta motfinansiering till projekt.

 

Utvecklingsstrategi inom byggnadsautomation

Byggnadsautomation är ett hett område för fastighetsägare och hänger tätt samman med SRÖ – styr, regler och övervakning. Med förstudien vill Belok skapa en tydlig och sammanhållen utvecklingsstrategi för området. Samverkan med systerorganisationen Bebo diskuteras.

 

Förutom dessa finns även förstudier inom ytterligare områden. Förstudierna med länkar är avslutade och finns att ladda ner på belok.se: