Projektarkiv

Innovativa ventilationssystem förstudie

Ventilationsteknik i lokalbyggnader kan skilja sig mycket åt och de olika specifika förutsättningarna har lett till stor uppfinningsrikedom och innovation på området. I denna förstudie har 27 innovativa ventilationssystem i lokalbyggnader identifierats och beskrivits. Intervjuer och bedömning av potential har lett till ett antal förslag på projekt som kan bidra till att bra och innovativ teknik snabbare implementeras och blir konventionell.