Projektarkiv

Studie av effektivitet för avloppsåtervinningsvärmeväxlare

Kan man effektivt återvinna den värme som försvinner med avloppsvattnet? Detta Belokprojekt genomförde en studie som visar hur möjligheten att effektivt återvinna värme ur avloppet varierar med avloppsvattnets flöde och temperatur. Mätningen visade det att det gick att återvinna 27 % av möjlig energi.