Projektarkiv

Energieffektiva tappvarmvattensystem i lokaler

Värmeförluster i lokaler p.g.a. varmvattencirkulation (VVC) kan vara lika stora eller till och med större än själva tappvarmvattenanvändningen. I takt med att energiprestandan i byggnader måste förbättras, blir energin för varmvatten, och dess förluster, proportionellt större.

Belok har genomfört en förstudie för att identifiera energieffektiva alternativ som finns för beredning och distribution av tappvarmvatten i lokaler. Ett praktiskt exempel i en ny vårdlokal har tagits fram och olika alternativ till tappvarmvattensystem har jämförts.

(bild från Wikimedia commons)