Projektarkiv

Uppföljning av användningen av Beloks Totalmetodik

Totalmetodiken får allt större spridning såväl nationellt som internationellt, men hur tillämpas metoden i praktiken?  I denna förstudie har användningen av Totalmetodiken studerats hos olika fastighetsägare för att samla erfarenhet av eventuella företagsanpassningar, beslutsvägar och utfallet av genomförande. Fastighetsägare som har genomfört etapp 1 har kontaktats för att svara på en webenkät och många av dem har därefter intervjuats djupare. Det visar sig att många har tagit projekten vidare och utfört renovering, men att det finns mycket mer att göra på uppföljningsfronten.