Projektarkiv

Energieffektivisering av Badhus

I Sverige finns idag ca 450 offentliga badhus och de flesta är byggda under 1960- och 1970-talet. Badhus och simhallar är lokalfastigheter med hög energianvändning. För att minska energianvändningen behövs ökad kunskap om energieffektiv teknik i badhus. I denna förstudie har en sammanställning/översikt över hur arbetet med energieffektiva badhus ser ut idag tagits fram och behov av utveckling för att nå längre har identifierats.

Bilden är lånad av Mölndals Allmänna Simsällskap. Fotograf Christian von Corswant.