Nyheter

Lunchföredrag: Framtidens ventilationssystem

Förstudien Innovativa ventilationssystem är en kartläggning av innovativa lösningar, produkter och koncept för ventilation i lokalbyggnader. Peter Filipsson, CIT Energy Management, har intervjuat aktörer på marknaden liksom fastighetsägare för att få en bild av marknaden. Fastighetsägarna har även beskrivit vilken utveckling de vill se inom ventilationsområdet.

Den 18 november kommer Peter Filipsson att presentera rapporten på en tekniklunch arrangerad av Energi & Miljötekniska föreningens lokalkommitté i Göteborg.

18 november | 11.35-13.00 | Ullevi Restaurang & Konferens, Göteborg

Anmäl dig och få mer information på länken till Energi & Miljötekniska föreningen.

Välkommen!