Nyheter

Beloks förstudie om fettavskiljning uppmärksammad i Fastighetstidningen

Beloks förstudie om fettavskiljning i storkök är med i senaste numret av Fastighetstidningen! Hela artikeln hittar ni här

Hela rapporten från förstudien om fettavskiljning i storkök för värmeåtervinning hittar ni här