Nyheter

Säkerställ att entreprenören kan energi

För att nå energimålen är det även viktigt att säkerställa att upphandlade entreprenörer kan energi i byggnader. Ett sätt är att ställa krav på att de  har kompetens inom energieffektivt byggande, alltså är Energibyggare.

Tillsammans ska den svenska byggsektorn se till att Sverige sänker sin energianvänding rejält. För att klara det behövs kompetent personal som vet hur man bygger energieffektivt. För att möta den här utmaningen har ledande aktörer inom svensk byggindustri tillsammans med Energikontoren Sverige startat en EU-finansierad utbildning för energieffektivt byggande och förnybar energi. Projektet, som har fått namnet BUILD UP Skills Energibyggare.

I ett första steg, under 2016 och 2017, ska 500 personer utbildas till handledare för Energibyggare. Handledarutbildning för Energibyggare vänder sig till de som är intresserade av att att leda utbildningen Energibyggare hemma på sin egna byggarbetsplats inom företaget.

Läs mer om eller anmäl dig till utbildningen i energieffektivt byggande på  www.energibyggare.se