Posts Categorized: Nyheter

Frånluftsrening och värmeåtervinning i storkök

En vanlig energieffektiviseringsåtgärd i fastigheter är värmeåtervinning i ventilationssystemet. I storkök händer dock att värmeväxlarna sätts igen p.g.a. fett från matlagningen. Olika fastighetsägare använder olika…

Uppföljning av Totalmetodiken

Hos medlemsföretagen i Belok är det fler än 60 byggnader som har genomförts enligt Totalmetodikens Etapp 1 och utanför nätverket uppskattas det vara mellan 200-300…

Energimyndigheten lanserar utbildningssatsning

År 2019 ska alla nya offentliga byggnader vara lågenergibyggnader och 2021 ska alla nya byggnader vara det. Nivåerna för energianvändning i Boverkets byggregler (BBR) kommer…

Belokmedlemmar om framtidens ventilation

På senaste medlemsmötet diskuterades ventilation – fastighetsägarnas krav och önskemål och leverantörernas möjlighet att leverera. Några skiljepunkter fanns, bland annat om styrningen. Flera Belokmedlemmar hade…

Ekodesigndirektiv sparar energi

Ekodesigndirektivet sätter minimikrav på energiprestanda hos produkter och förbjuder de sämsta produkterna på marknaden. Resurseffektivitet blir en allt viktigare del. Direktiven tas på EU-nivå för…

Ny kravspecifikation för Styr och övervakning klar

I denna vidareutvecklade version av SÖ kravspecifikationen har syftet, utöver användarvänlighet och mer energieffektiv drift, även varit att förbättrad  energiuppföljning och jämförelse av beräknad och…

Nya totalprojekt ligger uppe

Under senaste programperioden har ett antal Totalprojekt genomförts där man använt Totalmetodiken för att ta fram lönsamma åtgärdspaket för renovering av lokalfastigheter. Dessutom genomfördes en…