Nyheter

Belok och Energimyndigheten på turné hos medlemsföretagen

Med start i september ger sig Belok och Energimyndigheten tillsammans ut för att besöka medlemsföretagen. Syftet är att synliggöra och förankra nätverket Belok i företagens organisation och därigenom få fler på företaget att bli medvetna om samt nyttja nätverkets potential. Målsättningen är att få fler i medlemsorganisationerna att tänka i termer om projektmöjligheter, både för det enskilda företaget och i form av den styrka det innebär att gå ihop flera företag om samma utmaning. Satsningen syftar också till att generera fler energibesparande projekt som kommer ifrån branschens och medlemsföretagens verkliga behov.

Lämpliga deltagare vid träffen är, förutom Beloks medlemsrepresentant, exempelvis teknikansvarig, driftsorganisation, fastighetschef, VD, ekonomiansvarig, samt ”de inom företaget som ser problem rörande energieffektivisering, och de som vill lösa dem”. Tillsammans diskuterar vi hur vi från Energimyndigheten och Belok arbetar med att utveckla energieffektiva metoder, skapa goda exempel, genomföra demonstrationsprojekt och korrigera marknadshinder. Vi vill höra era behov och tankar, för att vi tillsammans ska fokusera på rätt saker.

Se informationsblad nedan och kontakta oss för att boka ett besök.