Nyheter

Uppsala kommun först ut på Beloks Road show

Idag besökte Belok, BeBo och Energimyndigheten tillsammans Uppsala kommun och kommunala bolag. Det gemensamma besöket blev startskottet för båda nätverkens respektive Road Show.

På plats fick vi träffa miljö- och energinätverket som bland annat består av energiexperter och energiansvariga för respektive bolag och kommunledningskontoret. Uppsala kommun kan stolt titulera sig som årets klimatstad 2018 och det märks att vi träffar ett engagerat gäng med stora ambitioner inom området.

Tomas Berggren, Energimyndigheten, inledde kort med bakgrunden till nätverken och berättade hur nätverken används som styrmedel för att nå Sveriges energi och klimatmål och driva frontlinjen för teknikutveckling framåt. Per-Erik Nilsson, koordinator för Belok, berättade om nätverkens uppbyggnad och arbetssätt och om hur byggnader kan energieffektiviseras med hjälp av Totalmetodiken. Göran Werner, koordinator för BeBo, fyllde i med motsvarande information om BeBo och gav exempel på hur teknikupphandling kan leda till nya tekniklösningar på marknaden.

Avslutningsvis diskuterades gemensamt vilka möjligheter och hinder som finns för energieffektivisering hos kommunen. Det konstaterades att kunskapsbrist ofta är ett hinder för energieffektivisering, snarare än brist på pengar eftersom det i slutändan kostar att inte energieffektivisera. Flera intressanta idéer kom upp på bordet och nu väntar ett spännande arbete med att vidareutveckla idéer och ta fram konkreta projektförslag.