Nyheter

Möjlig samordning mellan EKL och Energideklarationer

Vid införandet av Lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag (EKL) kom ett antal större fastighetsföretag att omfattas av denna som egna företag eller som del av koncerner. Sedan tidigare omfattas i princip alla fastighetsägare av Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader (EPBD).

På uppdrag av Energimyndigheten har CIT Energy Management undersökt hur genomförandet av de två lagkraven kan samordnas. Frågeställningen hur betydande energianvändning vid EKL definieras för företag som äger fastigheter har också utretts. I studien har de två regelverken gåtts igenom och bildat bas för analysen, tillsammans med intervjuer och enkätundersökningar från företag som omfattas av båda lagstiftningarna. Läs hela rapporten.