Nyheter

utlysning om energieffektivt byggande och boende

Energimyndighetens utlysning inom forsknings- och innovationsprogrammet E2B2 har öppnat denna vecka och finns öppen fram till den 6:e november. Utlysningen riktar sig till alla aktörer som kan bidra till utvecklingen inom området ökad energieffektivisering i bebyggelsen genom forskning, utveckling, innovation och demonstration.

Prioritering görs på projekt inom följande delområden:

  • Marknadsnära utvecklingsprojekt, demonstrationsprojekt samt utvärderingar av nya tekniklösningar. Utvärdering i detta avseende kan exempelvis vara projekt om olika tekniklösningar som har varit eller är aktuella inom nätverken BeBo, Belok, BeLivs, BeSmå, EnReSa eller LÅGAN.
  • Samhällsplanering och arkitektur för ökad energieffektivisering.
  • Analysprojekt som utnyttjar Energimyndighetens genomförda mätningar av nära-nollenergibyggnader.

Läs mer om utlysningen och kontakta gärna Belok om du vill ha hjälp att utveckla dina idéer.