Nyheter

Ekodesigndirektiv sparar energi

Ekodesigndirektivet sätter minimikrav på energiprestanda hos produkter och förbjuder de sämsta produkterna på marknaden. Resurseffektivitet blir en allt viktigare del. Direktiven tas på EU-nivå för olika produktgrupper och blir sedan en förordning, dvs lag, i alla medlemsländer. I nuläget finns ett förslag för ekodesigndirektiv för fönster där man ställer krav på exempelvis U- och g-värden.

Syftet med ekodesigndirektivet är att spara energi i Europa och av de 20 procenten energieffektivisering i 2020-målen väntas fem procentenheter komma från dessa direktiv. I Sverige är de flesta branscher positiva och Energimyndigheten upplever att Sverige och Norden ligger i framkant i att leverera energieffektiva produkter.

Energimyndigheten företräder Sverige i processen att ta fram lagkrav om ekodesign och energimärkning. Myndigheten har också marknadskontrollansvaret för ekodesignprodukter.