Posts Categorized: Skolor

Lunneviskolan (Grästorps Kommun)

Skola på 3055 m2 BTA som rymmer förskola, lågstadium samt fritids. Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder:  216 kWh/m2 Beräknat totalt energibehov per år…

Byttorpskolan (Borås Stad)

Låg- och mellanstadieskolan med knappt 300 elever och 4 430 m2 Atemp. Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 170 kWh/m2 Beräknat totalt energibehov…

Åvestadalskolan (Gamla Byn)

Skola på 5 102 m2 Atemp i Avesta kommun. •Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 212 kWh/m2 •Beräknat totalt energibehov per år efter åtgärder: 180 kWh/m2 •Internränta:…

Artisten (Akademiska Hus AB)

Musik- och teaterhögskola på 17 764 m2 BRA vid Göteborgs Universitet. Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 148 kWh/m2 Beräknat totalt energibehov…