Belok driver utvecklingen - Belok
Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Beloks webb. Läs mer här
X

Belok driver utvecklingen

Fastighetssektorn står för ungefär 40 procent av Sveriges totala energianvändning. Vårt uppdrag är att driva utvecklingen för att minska energianvändningen i lokalfastigheter. Fokus är smarta metoder och smart teknik. Ett lika viktigt uppdrag är att sprida kunskapen i fastighetsbranschen och till närliggande branscher för att inspirera till förändring. Därför är allt material på belok.se kostnadsfritt att ta del av och ladda ner.

Läs mer om Beloks motor – våra medlemmar.

 

I samarbete med Energimyndigheten

Nätverket Belok är ett av flera nätverk för energieffektivisering som Energimyndigheten finansierar.

Energimyndigheten

Nyheter

Beaktande av klimatpåverkan i beslutsprocessen

Postat 9 december 2020

För att minska klimatpåverkan från byggande och renovering krävs åtgärder. I förstudien ”Klimatkrav i byggprocessen” undersöktes vilka fördelar fastighetsägare ser med att ställa klimatkrav i…

Fastighetsbranschens brev till regeringen om den EU-gemensamma taxonomin

Postat 3 december 2020

Fastighetsägarna och Svenska Bankföreningen, samt deras medlemmar har tillsammans tagit fram en skrivelse till regeringen gällande förslaget till delegerade akter från kommissionen enligt Taxonomiförordningen. Brevet…

Energibrevet – nu i din mailkorg

Postat 27 november 2020

Nu finns årets fjärde upplaga av Energibrevet i din mailkorg. Ja sålänge du prenumererar förstås. Gör du inte det så ladda hem brevet här. Och…

Hur kan energiuppföljningssystem förbättras?

Postat 24 november 2020

Under året har Belok och BeBo gemensamt låtit utföra en analys av hur utvecklingen av nya verktyg och funktionaliteter för energiuppföljning i lokalfastigheter och flerbostadshus…

Ny verktygslåda för energieffektivitet i byggnader och ny handbok för god inomhusmiljö i förskola och skola

Postat 17 november 2020

Inom EU-projektet Effect4buildings har verktyg och metoder för ökad energieffektivitet i byggnader tagits fram. Länsstyrelsen Dalarna och ByggDialog Dalarna har tillsammans med övriga länder kring…

Se fler nyheter
Projekt

Många lokalfastighetsägare och förvaltare har idag kommit långt när det gäller energieffektivisering av sina byggnader, men för de flesta är återvinning av värmen i spillvattnet…

Belok och BeBo har tillsammans genomfört en behovsanalys för att undersöka vilken form av teknikutvecklingsprojekt som behövs för att stimulera och skynda på utveckling av…

Se fler projekt
Kalendarium
21
Januari

Informationsdag om miljöcertifieringar

Per Andersson, Sustainacon Sweden AB och ordförande i föreningen Hållbart Byggande Värmland, kommer att hålla en informationsdag om miljöcertifieringar.

27
Januari

Crash Course om LCA och livscykelperspektivet

LCA-experterna på IVL Svenska Miljöinstitutet berättar mer om LCA och livscykeltänkande.  På seminariet får du grunderna i LCA-metodiken, förståelse för hur resultaten tolkas och hur…

04
Februari

Så lyckas vi med återbruk i bygg- och fastighetsbranschen

På denna Återbrukskonferens kommer du att få lyssna till resultat och kunskaper från projektet, Återbruk Väst och hur vi blickar framåt för att minska byggsvinnet.  

11
Februari

Bygg- och fastighetsbranschens klimatpåverkan – att sätta mål och följa upp

Lär dig mer om hur ditt företag kan mäta och följa upp klimatpåverkan enligt GHG-protokollet och sätta mål enligt Science Based Targets. På detta webbinarium får du tips och har möjlighet att ställa frågor…


Våra medlemmar

 

Läs mer