Belok driver utvecklingen - Belok
Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Beloks webb. Läs mer här
X

Belok driver utvecklingen

Fastighetssektorn står för ungefär 40 procent av Sveriges totala energianvändning. Vårt uppdrag är att driva utvecklingen för att minska energianvändningen i lokalfastigheter. Fokus är smarta metoder och smart teknik. Ett lika viktigt uppdrag är att sprida kunskapen i fastighetsbranschen och till närliggande branscher för att inspirera till förändring. Därför är allt material på belok.se kostnadsfritt att ta del av och ladda ner.

Läs mer om Beloks motor – våra medlemmar.

 

I samarbete med Energimyndigheten

Nätverket Belok är ett av flera nätverk för energieffektivisering som Energimyndigheten finansierar.

Energimyndigheten

Nyheter

Belok och BeBo workshoppar om Smarta stadsdelar

Postat 19 oktober 2020

”Digitaliseringen effektiviserar stadens funktioner” Infrastruktur mellan fastigheter, resursleverantörer och omvärld kopplas samman. Varje fastighet blir en tillgång och möjliggör att resurser kan nyttjas optimalt genom…

Var med och bidra till minskad klimatpåverkan i byggsektorn

Postat 8 oktober 2020

Boverket har initierat ett projekt för att ta fram en metod för och utveckla referensvärden för klimatpåverkan vid uppförande av nya byggnader. Uppdraget genomförs av…

Digital workshop kring samverkan

Postat 6 oktober 2020

Belok och Relivs höll i digital workshop för att gemensamt diskutera vidareutveckling av Gröna hyresavtal inom pågående projekt inom Fördjupningsområdet Samverkan. Workshopen riktades till hyresgäster och…

Åtaganden inom Energimyndighetens sektorsstrategier

Postat 15 september 2020

Energimyndigheten arbetar med fem olika sektorsstrategier för att uppnå Sveriges energi- och klimatmål. Medlemmarna i nätverken Belok och BeBo och LÅGAN har bidragit till utformningen…

Enkät om mätning i FTX-aggregat

Postat 9 september 2020

Är du fastighetsägare till eller förvaltare av byggnader med FTX-ventilation? Har du synpunkter på vilket behov det finns av att mäta i och i anslutning…

Se fler nyheter
Projekt

I vårdbyggnader ställs höga krav från verksamheten kring utformning och funktionalitet. Samtidigt ställer regionerna allt hårdare krav på minskad energianvändning. Flera regioner står alltså inför…

Att kunna extrahera och omvandla data från byggnader till användbar analys och åtgärdsunderlag underlättar digitalisering och effektivisering av verksamheter inom företag och organisationer. Digitaliserade processer…

Se fler projekt
Kalendarium
08
Oktober

Hur kan vi som beställare öka innovationskraften?

Webbinarium om vad som går att göra här och nu inom ramen för dagens regelverk.

20
Oktober

Seminarium -Bygga helt ny stad

CMB bjuder in till seminarium. Att bygga ett helt nytt samhälle erbjuder unika möjligheter att använda senaste tekniken med hållbarhet och långsiktighet i fokus.

28
Oktober

WS om laddinfrastruktur

Vi redovisar årets medlemsdialog om laddinfrastruktur och fördjupar oss i vad nätverken kan bidra med framåt.

03
November

Så stoppar vi miljardförluster från byggskador och slöseri!

uppföljande webbinarium från CMB, Boverket och IQS.

04
November

Fokus brandsäkerhet och solcellsanläggningar

Inom ramen för arbetet inom fördjupningsområdet Solenergi vid BeBo och Belok bjuder nätverken in till ett webinarium med information kring utmaningar och viktiga säkerhetsaspekter med…

11
November

WS Undersöka byggnader

Boverket bjuder in till WS inom projekt med syfte att utveckla och förbättra inomhusmiljö och byggnaders tekniska status. Seminarium och workshop i projektet ”Undersöka byggnader” Boverket…

25
November

Medlemsmöte

Belok håller digitalt medlemsmöte 25 november.


Våra medlemmar

 

Läs mer