< Belok driver utvecklingen - Belok

Belok driver utvecklingen

Fastighetssektorn står för ungefär 40 procent av Sveriges totala energianvändning. Vårt uppdrag är att driva utvecklingen för att minska energianvändningen i lokalfastigheter. Fokus är smarta metoder och smart teknik. Ett lika viktigt uppdrag är att sprida kunskapen i fastighetsbranschen och till närliggande branscher för att inspirera till förändring. Därför är allt material på belok.se kostnadsfritt att ta del av och ladda ner.

Läs mer om Beloks motor – våra medlemmar.

 

Energimyndigheten delfinansierar

Belok är ett innovationskluster inom Energimyndigheten och myndigheten bidrar med delfinansiering och kompetens till förstudier och projekt.

 

Energimyndigheten

Nyheter

Storköksworkshop nr 2 gav tre projektansökningar

Postat 17 mars 2017

I början av mars samlade Belok och Belivs närmare 60 leverantörer, konsulter och fastighetsägare till ytterligare en workshop om energieffektiva storkök. Erfarenhetsutbyte och att mötas…

Förändrade regler och förslag från Boverket

Postat 27 februari 2017

Lokalfastighetsägare kommer att påverkas av de nya reglerna från Boverket.  Föreskriften BEN, fastställande av en byggnads energianvändning vid normalt brukande ett normalår, togs i bruk…

Kvalitetssäkring av konsulter för Totalmetodiken diskuteras

Postat 21 februari 2017

Med dokumenterade energieffektiviseringsresultat på 30-60% är intresset för Totalmetodiken stort bland Sveriges fastighetsägare. Angreppssättet i Totalmetodiken är annorlunda än andra energieffektiviseringsmetoder på marknaden och ger…

Energieffektiv ombyggnad av köket på Sahlgrenska Universitetssjukhus

Postat 8 februari 2017

Köket på Sahlgrenska Universitetssjukhus krävde en omfattande förändring och renovering. Västfastigheter satte målet att minska kökets energianvändning med 25 % där energianvändningen per portion beräknas…

Förslag till ändringar i Boverkets byggregler – Remissinbjudan

Postat 27 januari 2017

Boverket har lagt fram förslag på ändringar i BBR. Förslaget innehåller en del stora förändringar, bland annat att byggnadens energiprestanda kommer att uttryckas med ett…

Se fler nyheter
Projekt

Värmeförluster i lokaler p.g.a. varmvattencirkulation (VVC) kan vara lika stora eller till och med större än själva tappvarmvattenanvändningen. I takt med att energiprestandan i byggnader…

Energieffektivisering av Badhus

Postat 20 december 2016

I Sverige finns idag ca 450 offentliga badhus och de flesta är byggda under 1960- och 1970-talet. Badhus och simhallar är lokalfastigheter med hög energianvändning….

Se fler projekt
På gång
27
Mars

Utlysning – Resurs och energieffektiva byggnader

Energimyndigheten utlyser medel för forsknings-, innovations- och demonstrationsprojekt med inriktning på resurs- och energieffektiva byggnader. Sista ansökningsdag är den 27 mars, kl. 13:00. Projekt som…

19
April

Halvdagskurs i lönsamhetsberäkningar för energiinvesteringar

Lär dig mer om hur du kan använda olika lönsamhetsmodeller för investeringar i energiåtgärder! Klicka här för mer information och anmälan.

03
Maj

Belok medlemsmöte nr 67

Beloks medlemsmöte nr 67 hålls på Piperska muren i Stockholm. Under onsdagen kommer vi att ha en workshop för att spåna kring framtida arbeten. Belokmedlem,…

04
Maj

BeBos och Beloks vårkonferens

Välkommen på vårkonferens! BeBo och Belok håller vårkonferens tillsammans för att visa på möjligheter, nytta och potential för energieffektivisering och sprida nätverkens arbete inom branschen….

17
Maj

Energisamarbeten – fastighetsägare och hyresgäst

Belok startar upp det nya fördjupningsområdet ”Energisamarbeten – fastighetsägare/hyresgäst” med en första nätverksträff hos Energimyndigheten på Rosenlundsgatan 9, Stockholm. Hyresgäster, fastighetsägare och andra aktörer är…


Våra medlemmar
Läs mer