Detta är Belok

Belok är Energimyndighetens beställargrupp för lokaler. Nätverkets uppgift är att sprida kunskap och inspiration om effektiva metoder för energieffektivisering av lokalfastigheter. Detta gör Belok genom att driva utvecklingsprojekt och sprida lärdomarna av projekten till fastighetsbranschen. Allt material på belok.se är tillgängligt för alla och kostnadsfritt att ta del av.

Belok drivs av medlemmarna

19 av Sveriges största ägare av lokalfastigheter är medlemmar i Belok. Medlemsrepresentanterna är energiexperter på sina respektive företag och har samtliga lång och bred erfarenhet av energifrågor i lokalfastigheter.

 

 

Erfarenhetsutbytet mellan medlemmarna tillsammans med projekten driver Beloks arbete framåt.

Energimyndigheten

Fastighetssektorn står för ungefär 40 procent av Sveriges totala energianvändning. I syfte att minska lokalsektorns stora energianvändning initierade Energimyndigheten Belok 2001. Energimyndigheten bidrar med delfinansiering och kompetens till Belok.

Energimyndigheten

Aktuellt

Enkät om hinder och möjligheter för energieffektivisering i fastigheter

Postat 29 juni 2016

CIT Energy Management AB genomför just nu på uppdrag av Energimyndigheten en enkätstudie om faktorer som påverkar energianvändningen i fastighetssektorn, såväl i bostäder som lokaler….

Stöd för Etapp 1 enligt Totalmetodiken

Postat 27 juni 2016

OBS! Det finns några plaster kvar så det går att skicka in intresseanmälan till den 31 juli! Totalmetodiken är en arbetsmetod som Belok tagit fram…

Beställarkompetens: utbildning för mer energieffektiva byggnader

Postat 16 juni 2016

Redan nu kan du anmäla dig till  höstens kurser! BeställarKompetens är ett samverkansprojekt mellan Byggherrarna, SABO, Fastighetsägarna Sverige, SKL och Energi- och Miljötekniska Föreningen och finansieras…

Se fler nyheter
Pågående projekt

Många av våra befintliga byggnader i Sverige behöver energieffektiviseras! Totalmetodiken är en arbetsmetod som Belok utvecklat för energieffektivisering av befintliga lokalbyggnader. Målet med metoden är att ta…

Utvecklingen av intelligenta fönster går snabbt framåt. Redan idag finns kommersiella produkter att tillgå på marknaden. Denna typ av fönster som kan styras att begränsa…

Se fler projekt
Genomförda projekt

Som en fortsättning på Beloks utvecklingsprojekt Energieffektiva storkök genomfördes en förstudie för att ta reda på hur ett innovationskluster inom området skulle kunna formas. Det…

Framtida Belok-projekt

Postat 16 maj 2016

En viktig del av Beloks verksamhet är projekt och förstudier för att komma längre i energieffektiviseringen av lokalbyggnader. I den fjärde projektperiod har ett 100-tal  projekt…

Se fler projekt
Totalmetodiken

Totalmetodiken kombinerar ekonomisk lönsamhet och energieffektivisering i ett Totalprojekt. Utgångspunkterna är fastighetsägarens avkastningskrav på investerat kapital (internräntan) och en noggrann analys av fastigheten, för att få fram alla de energibesparande åtgärder som är möjliga att genomföra. Med hjälp av beräkningsprogrammet Totalverktyg tar man sedan fram ett förslag på åtgärdspaket, som uppfyller fastighetsägarens lönsamhetskrav.  


Våra medlemmar
Läs mer