< Belok driver utvecklingen - Belok

Belok driver utvecklingen

Fastighetssektorn står för ungefär 40 procent av Sveriges totala energianvändning. Vårt uppdrag är att driva utvecklingen för att minska energianvändningen i lokalfastigheter. Fokus är smarta metoder och smart teknik. Ett lika viktigt uppdrag är att sprida kunskapen i fastighetsbranschen och till närliggande branscher för att inspirera till förändring. Därför är allt material på belok.se kostnadsfritt att ta del av och ladda ner.

Läs mer om Beloks motor – våra medlemmar.

 

Energimyndigheten delfinansierar

Belok är ett innovationskluster inom Energimyndigheten och myndigheten bidrar med delfinansiering och kompetens till förstudier och projekt.

 

Energimyndigheten

Nyheter

Nästan 500 handledare utbildade till Energibyggare

Postat 14 december 2016

Energimyndighetens nya utbildningssatsning, Energibyggare, är en interaktiv utbildning riktad till de som arbetar på svenska byggarbetsplatser. Utbildningen skapar förståelse för de olika rollerna på en…

Många förstudier på gång

Postat 13 december 2016

Belok som grupp har en mycket stark position i Sverige och därmed en utmärkt påverkansmöjlighet. Genom samsyn och tydliga önskemål om framtida utveckling finns goda…

Säkerställ att entreprenören kan energi

Postat 2 november 2016

För att nå energimålen är det även viktigt att säkerställa att upphandlade entreprenörer kan energi i byggnader. Ett sätt är att ställa krav på att…

Energieffektiva storkök högintressant

Postat 18 oktober 2016

Vilka hinder och möjligheter ser vi för att våra storkök ska bli mer energieffektiva? Det var utgångspunkten i den första workshopen i fördjupningsområdet Storkök. Workshopen…

Lunchföredrag: Framtidens ventilationssystem

Postat 17 oktober 2016

Förstudien Innovativa ventilationssystem är en kartläggning av innovativa lösningar, produkter och koncept för ventilation i lokalbyggnader. Peter Filipsson, CIT Energy Management, har intervjuat aktörer på…

Se fler nyheter
Projekt

Energieffektivisering av Badhus

Postat 20 december 2016

I Sverige finns idag ca 450 offentliga badhus och de flesta är byggda under 1960- och 1970-talet. Badhus och simhallar är lokalfastigheter med hög energianvändning….

Många fastighetsägare vill samarbeta med sina hyresgäster för att minska byggnadens totala energianvändning. Ett sätt är att använda incitamentsavtal (som Belok i ett tidigare projekt…

Se fler projekt
På gång
17
Januari

Heldagskurs i Totalmetodiken

Totalmetodiken hjälper dig som fastighetsägare, byggherre, konsult, arkitekt, entreprenör och andra intressenter att göra en lyckad energirenovering där det är möjligt att nå betydligt längre…

18
Januari

Diskussionsforum om solel, skatter och juridiska aspekter

Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva bostäder, BeBo, driver ett så kallat ”Innovationskluster” för att belysa vilka möjligheter och svårigheter gällande solcellsprojekt med på fastighetsägare och byggherrar….

19
Januari

Frukostmöte om VVC-förluster i byggnader

Energi och miljötekniska föreningen bjuder in till frukostmöte om VVC-förluster i byggnader samt funktion hos värmesystem sommartid. Bengt Bergqvist från Bengt Bergqvist Energianalys – som…

20
Januari

Frukostseminarium om Totalmetodiken

Frukostseminarium om Totalmetodiken och dess möjligheter hålls i Göteborg. Totalmetodiken hjälper dig som fastighetsägare, byggherre, konsult, projektör, arkitekt, entreprenör eller annan intressent att göra en…

03
Februari

Webbinarium – Totalmetodiken som affärskoncept

Se affärsmöjligheterna med energirenovering av lokalbyggnader enligt Totalmetodiken. Länk till anmälan

08
Februari

Belok medlemsmöte 66

Dags för årets första medlemsmöte för Belok och nummer 66 i ordningen. Mötet kommer att äga rum på Thorskogs slott utanför Göteborg.

15
Februari

Heldagskurs i Totalmetodiken

Totalmetodiken hjälper dig som fastighetsägare, byggherre, konsult, arkitekt, entreprenör och andra intressenter att göra en lyckad energirenovering där det är möjligt att nå betydligt längre…

14
Mars

Energiutblick 2017

Energimyndighetens energiseminarium Energiutblick 2017 fokuserar på omställningen till ett hållbart energisystem. Dagen kommer att präglas av samtal och dialog mellan aktörer inom näringsliv, offentlig sektor…


Våra medlemmar
Läs mer