< Belok driver utvecklingen - Belok

Belok driver utvecklingen

Fastighetssektorn står för ungefär 40 procent av Sveriges totala energianvändning. Vårt uppdrag är att driva utvecklingen för att minska energianvändningen i lokalfastigheter. Fokus är smarta metoder och smart teknik. Ett lika viktigt uppdrag är att sprida kunskapen i fastighetsbranschen och till närliggande branscher för att inspirera till förändring. Därför är allt material på belok.se kostnadsfritt att ta del av och ladda ner.

Läs mer om Beloks motor – våra medlemmar.

 

Energimyndigheten delfinansierar

Belok är ett innovationskluster inom Energimyndigheten och myndigheten bidrar med delfinansiering och kompetens till förstudier och projekt.

 

Energimyndigheten

Nyheter

Säkerställ att entreprenören kan energi

Postat 2 november 2016

För att nå energimålen är det även viktigt att säkerställa att upphandlade entreprenörer kan energi i byggnader. Ett sätt är att ställa krav på att…

Energieffektiva storkök högintressant

Postat 18 oktober 2016

Vilka hinder och möjligheter ser vi för att våra storkök ska bli mer energieffektiva? Det var utgångspunkten i den första workshopen i fördjupningsområdet Storkök. Workshopen…

Lunchföredrag: Framtidens ventilationssystem

Postat 17 oktober 2016

Förstudien Innovativa ventilationssystem är en kartläggning av innovativa lösningar, produkter och koncept för ventilation i lokalbyggnader. Peter Filipsson, CIT Energy Management, har intervjuat aktörer på…

Belok blir ett innovationskluster

Postat 7 oktober 2016

Samarbetet mellan Energimyndigheten och stora lokalfastighetsägare i Sverige har pågått utan avbrott sedan 2001. De senaste fyra åren har cirka 100 förstudier och projekt genomförts,…

Beloks förstudie om fettavskiljning uppmärksammad i Fastighetstidningen

Postat 20 september 2016

Beloks förstudie om fettavskiljning i storkök är med i senaste numret av Fastighetstidningen! Hela artikeln hittar ni här Hela rapporten från förstudien om fettavskiljning i…

Se fler nyheter
Projekt

Många fastighetsägare vill samarbeta med sina hyresgäster för att minska byggnadens totala energianvändning. Ett sätt är att använda incitamentsavtal (som Belok i ett tidigare projekt…

Totalmetodiken får allt större spridning såväl nationellt som internationellt, men hur tillämpas metoden i praktiken?  I denna förstudie har användningen av Totalmetodiken studerats hos olika…

Se fler projekt
På gång
08
December

Upphandlingsmyndigheten bjuder in till möte om simhallar

Simhallar är komplicerade anläggningar som i hög grad är energi- och underhållskrävande. Den fuktiga och varma miljön påverkar byggnaden och byggmaterialen. Det är höga krav…

17
Januari

Heldagskurs i Totalmetodiken

Totalmetodiken hjälper dig som fastighetsägare, byggherre, konsult, arkitekt, entreprenör och andra intressenter att göra en lyckad energirenovering där det är möjligt att nå betydligt längre…

08
Februari

Belok medlemsmöte 66

Dags för årets första medlemsmöte för Belok och nummer 66 i ordningen. Mötet kommer äga rum i Göteborgsområdet.


Våra medlemmar
Läs mer