Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Beloks webb. Läs mer här
X

Belok driver utvecklingen

Fastighetssektorn står för ungefär 40 procent av Sveriges totala energianvändning. Vårt uppdrag är att driva utvecklingen för att minska energianvändningen i lokalfastigheter. Fokus är smarta metoder och smart teknik. Ett lika viktigt uppdrag är att sprida kunskapen i fastighetsbranschen och till närliggande branscher för att inspirera till förändring. Därför är allt material på belok.se kostnadsfritt att ta del av och ladda ner.

Läs mer om Beloks motor – våra medlemmar.

 

I samarbete med Energimyndigheten

Nätverket Belok är ett av flera nätverk för energieffektivisering som Energimyndigheten finansierar.

Energimyndigheten

Nyheter

Teknikupphandling av integrerad luftflödesmätning i FTX-aggregat

Postat 19 maj 2020

För att säkerställa god funktion och hög värmeåtervinningsgrad i FTX-aggregat behöver temperaturer och luftflöden (och även ibland luftfuktigheten) kunna loggas kontinuerligt i fastigheternas digitaliserade styr-…

Utveckling av ny arbetsmetodik för gröna hyresavtal

Postat 15 maj 2020

Genom förstudien ”Kartläggning – Befintliga samverkansformer mellan fastighetsägare och hyresgäster” framkom att enskilda fastighetsägare inte kan visa några konkreta resultat som Gröna hyresavtal lett till….

11 maj 2020 – Aktuellt inom solel

Postat 15 maj 2020

Måndagen den 11 maj genomfördes BeBo och Beloks gemensamma webbinarium Aktuellt inom solel. Det är tydligt att det är många aspekter inom solcellsbranschen och inom…

Förstudie analyserar intern organisation för hantering av energirelaterade frågor

Postat 12 maj 2020

Det finns organisationer som lyckas bättre än andra när det kommer till att effektivisera och reducera användningen av energi, oberoende av om organisationerna har likartade…

Belok webbseminarium: Tema Belysning

Postat 7 maj 2020

Beloks medlemsrepresentanter bjöds in till webbseminarium på temat belysning den 21 april. Seminariet lockade ett trettiotal deltagare. Tre olika föreläsare gav deltagarna en inblick i…

Se fler nyheter
Projekt

Att kunna extrahera och omvandla data från byggnader till användbar analys och åtgärdsunderlag underlättar digitalisering och effektivisering av verksamheter inom företag och organisationer. Digitaliserade processer…

Det finns en stor potential för energieffektivisering av storköksutrustning, dels genom nya produkter och dels genom rätt handhavande. I denna förstudie har vi tagit reda…

Se fler projekt
Kalendarium
27
Maj

Energismart stad

Webbinarium i fyra fristående delar som presenterar hur Växjö kommun i samverkan med olika parter, har testat innovativa åtgärder för att bli en energismart stad.

27
Maj

A Working Lab – en kunskapsbank för framtidens klimatneutrala byggande

Webbinarium om ställningstagande och arbetssätt som gjordes i samband med “A Working Lab” för att styra mot en kraftigt minskad klimatpåverkan med sikte på klimatneutralitet.

02
Juni

Förskolan Hoppet

Goda exempel på biobaserat, återvunnet och återbrukat. Workshop med presentationer av nya material och diskussioner om hur vi utvecklar lösningar för att nå klimatmålen.

09
Juni

Webbinarium om Klimatkrav till rimlig kostnad

Lär dig mer om vikten av att ställa klimatkrav vid upphandling, nyttan av en vägledning och ta del av bland annat konkreta anvisningar för LCA-beräkningar.

21
September

Klimatledarskap – vem visar vägen?

Konferens om hur branschen ska vända utvecklingen och vem som ska visa vägen.


Våra medlemmar

 

Läs mer