< Belok driver utvecklingen - Belok

Belok driver utvecklingen

Genom erfarenhetsutbyte och utvecklingsprojekt driver vi utvecklingen framåt. Vårt fokus är smarta metoder och smart teknik för att öka energieffektiviseringen av lokalfastigheter. En lika viktig uppgift är att sprida kunskapen i fastighetsbranschen och till närliggande branscher för att inspirera till förändring.

Allt material på belok.se är kostnadsfritt att ta del av och ladda ner.

Medlemmarna är motorn

20 av Sveriges största fastighetsägare, både i offentliga och i privata sektorn, är medlemmar i Belok. Medlemsrepresentanterna är energiexperter i sina respektive organisationer och har lång och bred erfarenhet av energifrågor.

 

 

Erfarenhetsutbytet mellan medlemmarna tillsammans med utvecklingsprojekt är motorn i Beloks arbete.

Energimyndigheten delfinansierar

Fastighetssektorn står för ungefär 40 procent av Sveriges totala energianvändning. I syfte att minska lokalsektorns stora energianvändning startade Energimyndigheten Belok 2001. Energimyndigheten bidrar med delfinansiering och kompetens till Belok.

Energimyndigheten

Nyheter

Energieffektiva storkök högintressant

Postat 18 oktober 2016

Vilka hinder och möjligheter ser vi för att våra storkök ska bli mer energieffektiva? Det var utgångspunkten i den första workshopen i fördjupningsområdet Storkök. Workshopen…

Lunchföredrag: Framtidens ventilationssystem

Postat 17 oktober 2016

Förstudien Innovativa ventilationssystem är en kartläggning av innovativa lösningar, produkter och koncept för ventilation i lokalbyggnader. Peter Filipsson, CIT Energy Management, har intervjuat aktörer på…

Belok blir ett innovationskluster

Postat 7 oktober 2016

Samarbetet mellan Energimyndigheten och stora lokalfastighetsägare i Sverige har pågått utan avbrott sedan 2001. De senaste fyra åren har cirka 100 förstudier och projekt genomförts,…

Beloks förstudie om fettavskiljning uppmärksammad i Fastighetstidningen

Postat 20 september 2016

Beloks förstudie om fettavskiljning i storkök är med i senaste numret av Fastighetstidningen! Hela artikeln hittar ni här Hela rapporten från förstudien om fettavskiljning i…

Inbjudan till kreativt klustermöte om energieffektiva storkök

Postat 7 september 2016

Möjligheten att energieffektivisera storkök är stor – det vet vi. Men vilka är dessa möjligheter, vilka hinder finns och hur kommer vi förbi dessa hinder?…

Se fler nyheter
Projekt

Totalmetodiken får allt större spridning såväl nationellt som internationellt, men hur tillämpas metoden i praktiken?  I denna förstudie har användningen av Totalmetodiken studerats hos olika…

Ventilationsteknik i lokalbyggnader kan skilja sig mycket åt och de olika specifika förutsättningarna har lett till stor uppfinningsrikedom och innovation på området. I denna förstudie har 27…

Se fler projekt
På gång
18
Oktober

Lunchseminarium i Göteborg om framtidens ventilation

Med inbjudan från EMTF kommer rapporten ”Innovativa ventilationssystem” presenteras på en tekniklunch. Rapporten är en kartläggning av innovativa lösningar, produkter och koncept för ventilation i…

25
Oktober

Endagarskurs i Totalmetodiken i Göteborg

Totalmetodiken hjälper dig som fastighetsägare, byggherre, konsult, arkitekt, entreprenör och andra intressenter att göra en lyckad energirenovering där det är möjligt att nå betydligt längre…

01
November

Energimyndighetens utlysning för projekt inom resurs- och energieffektiva byggnader

Syftet med utlysningen är att rikta sig till aktörer med olika roller, ansvar och kompetenser. Det finns behov av ökad kunskap och energieffektivare tekniker och processer inom…

22
November

Webinarium om Totalmetodiken som affärskoncept

I befintliga lokalbyggnader finns ofta möjligheter att uppnå energibesparingar genom förbättringar av byggnadens klimatskal, tekniska installationer och andra apparater. Energieffektiviseringsåtgärder kan med fördel genomföras i…


Våra medlemmar
Läs mer