< Belok driver utvecklingen - Belok

Belok driver utvecklingen

Fastighetssektorn står för ungefär 40 procent av Sveriges totala energianvändning. Vårt uppdrag är att driva utvecklingen för att minska energianvändningen i lokalfastigheter. Fokus är smarta metoder och smart teknik. Ett lika viktigt uppdrag är att sprida kunskapen i fastighetsbranschen och till närliggande branscher för att inspirera till förändring. Därför är allt material på belok.se kostnadsfritt att ta del av och ladda ner.

Läs mer om Beloks motor – våra medlemmar.

 

Energimyndigheten delfinansierar

Belok är ett innovationskluster inom Energimyndigheten och myndigheten bidrar med delfinansiering och kompetens till förstudier och projekt.

 

Energimyndigheten

Nyheter

Kvalitetssäkring av konsulter för Totalmetodiken diskuteras

Postat 21 februari 2017

Med dokumenterade energieffektiviseringsresultat på 30-60% är intresset för Totalmetodiken stort bland Sveriges fastighetsägare. Angreppssättet i Totalmetodiken är annorlunda än andra energieffektiviseringsmetoder på marknaden och ger…

Energieffektiv ombyggnad av köket på Sahlgrenska Universitetssjukhus

Postat 8 februari 2017

Köket på Sahlgrenska Universitetssjukhus krävde en omfattande förändring och renovering. Västfastigheter satte målet att minska kökets energianvändning med 25 % där energianvändningen per portion beräknas…

Förslag till ändringar i Boverkets byggregler – Remissinbjudan

Postat 27 januari 2017

Boverket har lagt fram förslag på ändringar i BBR. Förslaget innehåller en del stora förändringar, bland annat att byggnadens energiprestanda kommer att uttryckas med ett…

Nästan 500 handledare utbildade till Energibyggare

Postat 14 december 2016

Energimyndighetens nya utbildningssatsning, Energibyggare, är en interaktiv utbildning riktad till de som arbetar på svenska byggarbetsplatser. Utbildningen skapar förståelse för de olika rollerna på en…

Många förstudier på gång

Postat 13 december 2016

Belok som grupp har en mycket stark position i Sverige och därmed en utmärkt påverkansmöjlighet. Genom samsyn och tydliga önskemål om framtida utveckling finns goda…

Se fler nyheter
Projekt

Värmeförluster i lokaler p.g.a. varmvattencirkulation (VVC) kan vara lika stora eller till och med större än själva tappvarmvattenanvändningen. I takt med att energiprestandan i byggnader…

Energieffektivisering av Badhus

Postat 20 december 2016

I Sverige finns idag ca 450 offentliga badhus och de flesta är byggda under 1960- och 1970-talet. Badhus och simhallar är lokalfastigheter med hög energianvändning….

Se fler projekt
På gång
08
Mars

Workshop Energieffektiva kök, Storkök och professionella kök

Belok och BELIVS bjuder in till work shop som uppföljning till det uppskattade första kreativa klustermötet om energieffektiva kök, som hölls hösten 2016. Agenda, mer…

13
Mars

Lunchträff – Reningstekniker i Storköksventilation

Det finns stor potential för värmeåtervinning i storköks ventilationssystem. Fettet från matlagningen kan dock sätta igen värmeväxlare och sabotera energiåtervinningen. Lunchträffen ger en överblick över…

14
Mars

Energiutblick 2017

Energimyndighetens energiseminarium Energiutblick 2017 fokuserar på omställningen till ett hållbart energisystem. Dagen kommer att präglas av samtal och dialog mellan aktörer inom näringsliv, offentlig sektor…

17
Maj

Internet Of Things – Bygg och Fastighet

Svensk Byggutbildning bjuder in till tvådagarskonferens i ämnet Internet of Things – om digitalisering av byggprocess och fastighetsförvaltning. konferensen vänder sig till alla inom bygg-…


Våra medlemmar
Läs mer