< Belok driver utvecklingen - Belok

Belok driver utvecklingen

Fastighetssektorn står för ungefär 40 procent av Sveriges totala energianvändning. Vårt uppdrag är att driva utvecklingen för att minska energianvändningen i lokalfastigheter. Fokus är smarta metoder och smart teknik. Ett lika viktigt uppdrag är att sprida kunskapen i fastighetsbranschen och till närliggande branscher för att inspirera till förändring. Därför är allt material på belok.se kostnadsfritt att ta del av och ladda ner.

Läs mer om Beloks motor – våra medlemmar.

 

Energimyndigheten delfinansierar

Belok är ett innovationskluster inom Energimyndigheten och myndigheten bidrar med delfinansiering och kompetens till förstudier och projekt.

 

Energimyndigheten

Nyheter

Dokumentation av storköksworkshop klar

Postat 26 april 2017

Fördjupningsområdet Energieffektiva storkök är inte bara ett forum för diskussion mellan parter i branschen. Det är också i hög grad verkstad. Det visade workshopen i…

Storköksworkshop nr 2 gav tre projektansökningar

Postat 17 mars 2017

I början av mars samlade Belok och Belivs närmare 60 leverantörer, konsulter och fastighetsägare till ytterligare en workshop om energieffektiva storkök. Erfarenhetsutbyte och att mötas…

Förändrade regler och förslag från Boverket

Postat 27 februari 2017

Lokalfastighetsägare kommer att påverkas av de nya reglerna från Boverket.  Föreskriften BEN, fastställande av en byggnads energianvändning vid normalt brukande ett normalår, togs i bruk…

Kvalitetssäkring av konsulter för Totalmetodiken diskuteras

Postat 21 februari 2017

Med dokumenterade energieffektiviseringsresultat på 30-60% är intresset för Totalmetodiken stort bland Sveriges fastighetsägare. Angreppssättet i Totalmetodiken är annorlunda än andra energieffektiviseringsmetoder på marknaden och ger…

Energieffektiv ombyggnad av köket på Sahlgrenska Universitetssjukhus

Postat 8 februari 2017

Köket på Sahlgrenska Universitetssjukhus krävde en omfattande förändring och renovering. Västfastigheter satte målet att minska kökets energianvändning med 25 % där energianvändningen per portion beräknas…

Se fler nyheter
Projekt

Värmeförluster i lokaler p.g.a. varmvattencirkulation (VVC) kan vara lika stora eller till och med större än själva tappvarmvattenanvändningen. I takt med att energiprestandan i byggnader…

Energieffektivisering av Badhus

Postat 20 december 2016

I Sverige finns idag ca 450 offentliga badhus och de flesta är byggda under 1960- och 1970-talet. Badhus och simhallar är lokalfastigheter med hög energianvändning….

Se fler projekt
På gång
03
Maj

Belok medlemsmöte nr 67

Beloks medlemsmöte nr 67 hålls på Piperska muren i Stockholm. Under onsdagen kommer vi att ha en workshop för att spåna kring framtida arbeten. Belokmedlem,…

04
Maj

BeBos och Beloks vårkonferens

Välkommen på vårkonferens! BeBo och Belok håller vårkonferens tillsammans för att visa på möjligheter, nytta och potential för energieffektivisering och sprida nätverkens arbete inom branschen….

09
Maj

Byggforum 2017- Miljö och Hållbarhet

Aktuell Hållbarhet och Byggvarubedömningen arrangerar konferens där strategier, verktyg och kompetens att hantera branschens miljö- och hållbarhetsutmaningar presenteras.  

16
Maj

Diskussionsworkshop för solel inom hållbar stadsbyggnad

Inom ramen för en forskningsstudie vid Högskolan i Halmstad vill vi bjuda in dig till en diskussion-workshop på eftermiddagen den 16 maj med syftet att…

17
Maj

Energisamarbete – fastighetsägare och hyresgäst

Belok startar upp det nya fördjupningsområdet ”Energisamarbeten – fastighetsägare/hyresgäst” med en första nätverksträff den 17:e maj kl 10 – 16 hos Energimyndigheten på Rosenlundsgatan 9,…


Våra medlemmar
Läs mer