Belok driver utvecklingen - Belok
Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Beloks webb. Läs mer här
X

Belok driver utvecklingen

Fastighetssektorn står för ungefär 40 procent av Sveriges totala energianvändning. Vårt uppdrag är att driva utvecklingen för att minska energianvändningen i lokalfastigheter. Fokus är smarta metoder och smart teknik. Ett lika viktigt uppdrag är att sprida kunskapen i fastighetsbranschen och till närliggande branscher för att inspirera till förändring. Därför är allt material på belok.se kostnadsfritt att ta del av och ladda ner.

Läs mer om Beloks motor – våra medlemmar.

 

I samarbete med Energimyndigheten

Nätverket Belok är ett av flera nätverk för energieffektivisering som Energimyndigheten finansierar.

Energimyndigheten

Nyheter

Hur kan energiuppföljningssystem förbättras?

Postat 24 november 2020

Under året har Belok och BeBo gemensamt låtit utföra en analys av hur utvecklingen av nya verktyg och funktionaliteter för energiuppföljning i lokalfastigheter och flerbostadshus…

Ny verktygslåda för energieffektivitet i byggnader och ny handbok för god inomhusmiljö i förskola och skola

Postat 17 november 2020

Inom EU-projektet Effect4buildings har verktyg och metoder för ökad energieffektivitet i byggnader tagits fram. Länsstyrelsen Dalarna och ByggDialog Dalarna har tillsammans med övriga länder kring…

Vill ni delta i ett projekt med demonstration av byggnadsintegrerade solceller?

Postat 12 november 2020

Med syfte att bidra till en snabbare marknadspenetration av hållbara och estetiska solcellsinstallationer planerar LTH och RISE att tidigt 2021 söka forskningsfinansiering för ett storskaligt…

4 november 2020 – Webbinarium med fokus brandsäkerhet och solcellsanläggningar

Postat 6 november 2020

Inom ramen för arbetet inom fördjupningsområdet Solenergi vid Belok och BeBo förs samverkan med Räddningstjänsten Storgöteborg. Arbetet har hittills bestått i en mindre kartläggning av…

Belok och BeBo workshoppar om Smarta stadsdelar

Postat 19 oktober 2020

”Digitaliseringen effektiviserar stadens funktioner” Infrastruktur mellan fastigheter, resursleverantörer och omvärld kopplas samman. Varje fastighet blir en tillgång och möjliggör att resurser kan nyttjas optimalt genom…

Se fler nyheter
Projekt

Många lokalfastighetsägare och förvaltare har idag kommit långt när det gäller energieffektivisering av sina byggnader, men för de flesta är återvinning av värmen i spillvattnet…

Belok och BeBo har tillsammans genomfört en behovsanalys för att undersöka vilken form av teknikutvecklingsprojekt som behövs för att stimulera och skynda på utveckling av…

Se fler projekt
Kalendarium
25
November

Seminarium: Solcellsystem – benchmarking, drift och underhåll

Välkommen till seminarium där resultat från arbeten inom IEAs program ‘PVPS; Photovoltaic Power Systems’ redovisas.

25
November

Medlemsmöte

Belok håller digitalt medlemsmöte 25 november.

17
December

Hearing om godstransporter med fokus mot citylogistik

Energimyndigheten bjuder in till en öppen hearing om godstransporter med extra fokus på utmaningarna inom citylogistik, e-handel och samordnade varor. Hearingen vänder sig till transportföretag,…


Våra medlemmar

 

Läs mer