< Belok driver utvecklingen - Belok

Belok driver utvecklingen

Genom erfarenhetsutbyte och utvecklingsprojekt driver vi utvecklingen framåt. Vårt fokus är smarta metoder och smart teknik för att öka energieffektiviseringen av lokalfastigheter. En lika viktig uppgift är att sprida kunskapen i fastighetsbranschen och till närliggande branscher för att inspirera till förändring.

Allt material på belok.se är kostnadsfritt att ta del av och ladda ner.

Medlemmarna är motorn

20 av Sveriges största fastighetsägare, både i offentliga och i privata sektorn, är medlemmar i Belok. Medlemsrepresentanterna är energiexperter i sina respektive organisationer och har lång och bred erfarenhet av energifrågor.

 

 

Erfarenhetsutbytet mellan medlemmarna tillsammans med utvecklingsprojekt är motorn i Beloks arbete.

Energimyndigheten delfinansierar

Fastighetssektorn står för ungefär 40 procent av Sveriges totala energianvändning. I syfte att minska lokalsektorns stora energianvändning startade Energimyndigheten Belok 2001. Energimyndigheten bidrar med delfinansiering och kompetens till Belok.

Energimyndigheten

Nyheter

Beloks förstudie om fettavskiljning uppmärksammad i Fastighetstidningen

Postat 20 september 2016

Beloks förstudie om fettavskiljning i storkök är med i senaste numret av Fastighetstidningen! Hela artikeln hittar ni här Hela rapporten från förstudien om fettavskiljning i…

Inbjudan till kreativt klustermöte om energieffektiva storkök

Postat 7 september 2016

Möjligheten att energieffektivisera storkök är stor – det vet vi. Men vilka är dessa möjligheter, vilka hinder finns och hur kommer vi förbi dessa hinder?…

Ny medlem i Belok-Uppsala Kommun

Postat 22 augusti 2016

Nu har 19 blivit  20 medlemsföretag och vi hälsar Uppsala Kommun varmt välkomna som ny medlem i Belok. Uppsala kommun har många olika typer av…

Enkät om hinder och möjligheter för energieffektivisering i fastigheter

Postat 29 juni 2016

CIT Energy Management AB genomför just nu på uppdrag av Energimyndigheten en enkätstudie om faktorer som påverkar energianvändningen i fastighetssektorn, såväl i bostäder som lokaler….

Stöd för Etapp 1 enligt Totalmetodiken

Postat 27 juni 2016

OBS! Det finns några plaster kvar så det går att skicka in intresseanmälan till den 31 juli! Totalmetodiken är en arbetsmetod som Belok tagit fram…

Se fler nyheter
Projekt

Totalmetodiken får allt större spridning såväl nationellt som internationellt, men hur tillämpas metoden i praktiken?  I denna förstudie har användningen av Totalmetodiken studerats hos olika…

Ventilationsteknik i lokalbyggnader kan skilja sig mycket åt och de olika specifika förutsättningarna har lett till stor uppfinningsrikedom och innovation på området. I denna förstudie har 27…

Se fler projekt

Våra medlemmar
Läs mer