Posts Categorized: Projekt

Energieffektiva storkök lockade storpublik

28 augusti flockades representanter från offentliga och privata fastighetsägare, konsulter och leverantörer på Beloks seminarium Energieffektiva storkök som hölls på Göteborgs Stadsmuseum. Insikten om att…

Samordnad funktionsprovning

I befintliga lokalbyggnader finns en stor del av lönsamma åtgärder i de tekniska installationerna. Men för att nå de förväntade besparingar och därmed beräknad lönsamhet…

Systemgränser byggnaders energiprestanda

Enligt EU-direktiv  ska alla nya byggnader år 2021 vara  ”nära nollenergibyggnader” men vad innebär begreppet? Boverket fick år 2014 regeringsuppdrag att föreslå en definition. Eftersom…

Behovs styrd ventilation- DCV

Det är inte alltid nödvändigt att ha ventilation igång, exempelvis när ingen är i rummet. Idag använder allt fler behovsstyrd ventilation (DCV) i lokaler men…

Totalmetodikens utbredning

Under slutet av 2014 undersöktes Totalmetodikens utbredning och resultatet visar att användningen av metoden ökar och har använts i åtminstone 260 fastigheter runt om Sverige….