Projektarkiv

Systemgränser byggnaders energiprestanda

Enligt EU-direktiv  ska alla nya byggnader år 2021 vara  ”nära nollenergibyggnader” men vad innebär begreppet? Boverket fick år 2014 regeringsuppdrag att föreslå en definition. Eftersom Beloks medlemmar står för ca 25 % av all area lokalbyggnad , har Belok tagit fram ett förslag på definition av energiprestanda som är lämplig att tillämpa vid utformning av energihushållningskrav i byggregler.