Posts Categorized: Projekt

Energianvändning under byggtiden

I takt med att energianvändningen i nya byggnader minskar blir det viktigare att se till energianvändningen under själva byggprocessen då denna del blir procentuellt större…

Energiförluster vid standby

Hur mycket energi kan sparas genom att undvika att maskiner och apparater står i standby? Tidigare studier har undersökt standbyförluster för olika produkter men EU-direktiv…

Byggnaders värdeökning efter effektivisering

Hur ökar en byggnads värde vid genomförande av energieffektiviseringspaket? Denna rapport beskriver resultatet av en serie intervjuer med fastighetsägare och fastighetsvärderare angående energieffektiviseringsåtgärders effekter på…

Energieffektiva entréer (Förstudie)

I lokalbyggnader kan värmeförluster genom entréer vara avsevärda genom att de under dagtid används flitigt. Belok genomförde därför en förstudie med syftar att undersöka hur…

HEFTIG (Förstudie)

Att bedöma ett projekts energinytta kan vara komplicerat men är nödvändigt för beslutsunderlag och vid tilldelning av medel. HEFTIG är en förkortning hämtad ur Husens…

Belysning i varuhus (Förstudie)

I butikslokaler används mycket belysning. Särskilt tydligt är detta i butiker som vill ha tydlig exponering av varor samtidigt som man är noga med den…

Energieffektivisering av serverrum (Förstudie)

Serverhallar är stora energislukare och många fastighetsföretag inom lokalsektorn hanterar sådana i sina byggnader. I denna förstudie identifierades problem kopplade till energianvändningen i serverhallar och…