Projektarkiv

Byggnaders värdeökning efter effektivisering

Hur ökar en byggnads värde vid genomförande av energieffektiviseringspaket? Denna rapport beskriver resultatet av en serie intervjuer med fastighetsägare och fastighetsvärderare angående energieffektiviseringsåtgärders effekter på fastighetsvärde och vilka kopplingar mellan miljömärkning (som ofta innebär bra energiprestanda) och fastighetsvärde.