Projektarkiv

Energiförluster vid standby

Hur mycket energi kan sparas genom att undvika att maskiner och apparater står i standby? Tidigare studier har undersökt standbyförluster för olika produkter men EU-direktiv har sedan dess skärpt kraven på hur stora dessa förluster får vara. Därför gjordes en ny undersökning där besparingspotentialen med att undvika standby undersöktes utifrån de nya kraven.