Projektarkiv

Energiförluster vid standby

Hur mycket energi kan sparas genom att undvika att maskiner och apparater står i standby? Tidigare studier har undersökt standbyförluster för olika produkter men EU-direktiv har sedan dess skärpt kraven på hur stora dessa förluster får vara. Därför gjordes en ny undersökning där besparingspotentialen med att undvika standby undersöktes utifrån de nya kraven.

 

Energiförluster Vid Standby (146.9 KiB)