Projektarkiv

Avvikelser mellan uppmätt och projekterat energibehov

Ofta blir det uppmätta energibehovet i byggnader större än det projekterade och skillnaden är ofta större i lågenergihus. I denna förstudien presenteras olika orsaker till avvikelserna, vilka åtgärder som görs idag och vad som bör göras för att undvika problemet.