Projektarkiv

Ekonomisk bedömning-Energieffektivisering av befintliga lokalbyggnader

När det gäller kontor som hyrs av företag är relativt lätt för hyresgästen att hitta nya alternativ vilket i sin tur ställer höga krav på att fastighetsägaren underhåller och tillhandahåller attraktiva lokaler. Ett sätt är att hålla ner driftskostnader och energianvändningen men det är viktigt att sådana investeringar är lönsamma för fastighetsägaren. I följande rapport beskrivs en enkelt gripbar ekonomisk modell för lönsamhetsbedömningar i samband med energieffektivisering av befintliga lokalbyggnader.