Projektarkiv

HEFTIG (Förstudie)

Att bedöma ett projekts energinytta kan vara komplicerat men är nödvändigt för beslutsunderlag och vid tilldelning av medel. HEFTIG är en förkortning hämtad ur Husens EnergiFramTid I Genomlysning och det övergripande målet för denna förstudien var att ta fram underlag för vägledning vid bedömning av energipotentialer i Energimyndighetsprojekt och ta fram förslag till utveckling av en framtida modell.

2012 8 HEFTIG (728.5 KiB)

2012 8 HEFTIG (728.5 KiB)