Projektarkiv

Belysning i varuhus (Förstudie)

I butikslokaler används mycket belysning. Särskilt tydligt är detta i butiker som vill ha tydlig exponering av varor samtidigt som man är noga med den färgåtergivning som belysningen skall åstadkomma. Denna förstudien undersökte möjligheten att demonstrera att den energibesparande tekniken fungerar och att alla krav som kan ställas på belysningen uppfylls.

2012 6 Förstudie Belysning I Varuhus Oktober 2012 (686.7 KiB)

 

2011 5 Energieffektiv Belysning Med Dagens Teknik Hösten 2011 Version 2 (1.3 MiB)

2012 6 Förstudie Belok Belysning I Varuhus Oktober 2012 (686.7 KiB)

2012 6 Förstudie Belysning I Varuhus Oktober 2012 (686.7 KiB)