Projektarkiv

Totalprojekt utvidgning

Under 2012 togs beslut att starta upp en kampanj där fastighetsägare utanför BELOK-gruppen erbjöds stöd för att genomföra den första delen i ett Totalprojekt. Totalt valdes 21 fastighetsägare ut, och i snitt föreslogs 12 åtgärder per fastighet. Fyra av de 21 fastigheterna uppvisade en potentiell besparing på över 50 % och ytterligare nio fastigheter hade en teoretisk energibesparingspotential på 30 % eller mer. Den totala energibesparingspotentialen som räknades fram för alla projekten var cirka 12 000 MWh, motsvarande 21 kWh/m2, år för de 21 fastigheterna tillsammans.