Projektarkiv

Samordnad funktionsprovning

I befintliga lokalbyggnader finns en stor del av lönsamma åtgärder i de tekniska installationerna. Men för att nå de förväntade besparingar och därmed beräknad lönsamhet krävs att systemen när de tas i drift fungerar som de ska. När Totalmetodiken nu börjar användas av fler, kan det nämnda bli ett stort problem och därför bör en funktionskontroll alltid ingå i ett Totalprojekt för att säkerställa funktion och lönsamhet. Samordnad funktionsprovning har varit ett av Beloks fokusprojekt och nu finns en rad hjälpdokument för att genomföra samordnad funktionsprovning. Som stöd vid funktionskontroll har detta huvuddokument upprättas tillsammans med ett antal bilagor, vilka skall vara till hjälp vid upprättande av tekniska beskrivningar, upphandling och funktionskontroll.

Huvuddokument och bilagor samordnad funktionsprovning