Projektarkiv

Samordnad funktionsprovning

I befintliga lokalbyggnader finns en stor del av lönsamma åtgärder i de tekniska installationerna. Men för att nå de förväntade besparingar och därmed beräknad lönsamhet krävs att systemen när de tas i drift fungerar som de ska. När Totalmetodiken nu börjar användas av fler, kan det nämnda bli ett stort problem och därför bör en funktionskontroll alltid ingå i ett Totalprojekt för att säkerställa funktion och lönsamhet. Samordnad funktionsprovning har varit ett av Beloks fokusprojekt och nu finns en rad hjälpdokument för att genomföra samordnad funktionsprovning. Som stöd vid funktionskontroll har detta huvuddokument upprättas tillsammans med ett antal bilagor, vilka skall vara till hjälp vid upprättande av tekniska beskrivningar, upphandling och funktionskontroll.

Huvuddokument och bilagor samordnad funktionsprovning

BELOK - Samordnad Funktionskontroll Maj 2015 (1.4 MiB)

Bilaga 1 Checklista - Upphandling Konsulter (241.5 KiB)

Bilaga 2 Checklista - Driftsatt Anläggning (610.0 KiB)

Bilaga 3 Kallelse Uppstartsmöte Samordnad Funktionskontroll (48.5 KiB)

Bilaga 4 Protokoll Uppstartsmöte Samordnad Funktionskontroll (55.0 KiB)

Bilaga 5 Mall Program Samordnad Funktionskontroll (156.5 KiB)

Bilaga 6 Checklista - Underlag Teoretisk Funktionskontroll (252.0 KiB)

Bilaga 7 Mall Plan För Mätning Och Uppföljning (73.5 KiB)

Bilaga 8 1 BELOK AF K AB04 Projektörer (49.0 KiB)

Bilaga 8 2 BELOK AF E AB04 Entreprenörer (50.7 KiB)

Bilaga 8 3 BELOK AF K AB04 Kontrollant (48.7 KiB)

Bilaga 8 4 BELOK AF K ABT06 Projektörer (49.0 KiB)

Bilaga 8 5 BELOK AF E ABT06 Entreprenörer (49.8 KiB)

Bilaga 8 6 BELOK AF K ABT06 Kontrollant (48.8 KiB)

Bilaga 9 1 BELOK Projekteringsanvisningar Bygg (25.5 KiB)

Bilaga 9 2 BELOK Projekteringsanvisningar Rör (31.7 KiB)

Bilaga 9 3 BELOK Projekteringsanvisningar Luftbehandling (45.1 KiB)

Bilaga 9 4 BELOK Projekteringsanvisningar SÖ (22.0 KiB)

Bilaga 9 5 BELOK Projekteringsanvisningar El (26.1 KiB)

Bilaga 10 1 Protokoll För Kontroll Av Klimatskärm (38.5 KiB)

Bilaga 10 2 Protokoll För Kontroll Av Kylsystem (44.0 KiB)

Bilaga 10 3 Protokoll För Kontroll Av Värmesystem (34.0 KiB)

Bilaga 10 4 Protokoll För Kontroll Av Luftbehandlingsaggregat (35.0 KiB)

Bilaga 10 5 Protokoll För Belastningsberoendekontroll Av Luftbeh (33.0 KiB)

Bilaga 10 6 Protokoll För Kontroll Av Belysningssysystem (28.0 KiB)

Bilaga 11 Schema Samordnad Funktionskontroll (244.8 KiB)