Projektarkiv

Totalmetodikens utbredning

Under slutet av 2014 undersöktes Totalmetodikens utbredning och resultatet visar att användningen av metoden ökar och har använts i åtminstone 260 fastigheter runt om Sverige. Den geografiska spridningen tyder på en tyngd av Totalprojekt i Stockholms län och Västra Götalands län. Sett till lokaltyp visar undersökningen att metodiken har använts i större utsträckning i skolor och kontor än i vårdlokaler. En fullständig sammanställning av utbredningen finns i projektrapporten.