Projektarkiv

Behovs styrd ventilation- DCV

Det är inte alltid nödvändigt att ha ventilation igång, exempelvis när ingen är i rummet. Idag använder allt fler behovsstyrd ventilation (DCV) i lokaler men det finns vissa saker som är viktigt att tänka på för att systemen ska fungera tillfredsställande. I denna rapport undersöks detta. Bland annat är det viktigt att hela systemet, från rumsnivå till systemnivå är anpassat för variabelt flöde. Vid ombyggnad till DCV är det bland annat viktigt att tänka på att nya donen klarar kanaltryck upp mot 120 Pa och att tilluftskanaler är isolerade. Mer information finns i rapporten