Projektarkiv

Effektivisering av verksamhetsel på sjukhus

Med energieffektivare fastigheter utgör verksamhetselen en allt större del, särskilt inom vården. Verksamhetselen i sin tur påverkar behovet av värme och kyla i fastigheten.  I denna mätstudie undersöktes effektiviseringspotential för el i vårdverksamheter och det visade sig att beteendet hos användarna har stor påverkan men även vilka krav som ställs vid inköp av utrustning.