Projektarkiv

Energieffektiva storkök lockade storpublik

28 augusti flockades representanter från offentliga och privata fastighetsägare, konsulter och leverantörer på Beloks seminarium Energieffektiva storkök som hölls på Göteborgs Stadsmuseum. Insikten om att det finns stora miljö- och energivinster och ekonomiska vinster i att minska energianvändningen i storkök fanns, men kunskapen om hur man faktiskt går tillväga saknades. Genom demonstrationsprojekt, beteendestudier och dialog med branschen – leverantörer och konsulter, brukare och fastighetsägare – kan Belok nu visa konkreta resultat och hur man går tillväga.

Om varför Belok startade projektet (Nina Jacobsson Stålheim, Göteborgs Stad Lokalförvaltningen)


Vi står i ett vägskäl – eller har vi passerat? Tomas Kåberger om utvecklingen inom energiområdet
Tomas Kåberger, bland mycket annat professor i fysisk resursteori vid Chalmers tekniska högskola och tidigare generaldirektör på Energimyndigheten, ger publiken ett perspektiv på utvecklingen inom energiområdet. Han menade att det som var en omöjlighet för tio år sedan kan innebära oändliga möjligheter idag. Vindkraftsutvecklingen i Kina, solceller och andra energieffektiviserande tekniker var några exempel som han tog upp. Han poängterade också vikten av att ständigt leta energiläckor.
– Läckor finns överallt och man ska inte skämmas när man hittar dem. Skämmas ska man bara om man inte bryr sig om att leta efter dem, menade han.

Hovåsskolan och Sahlgrenska demonstrationskök
Köken i Hovåsskolan och i Sahlgrenska Universitetssjukhus är projektets demonstrationskök, det ena ska byggas helt nytt, det andra ska byggas om. Erfarenheter från dessa projekt, beteendestudier och workshops med användare och leverantörer presenterades.
– Vi är jätteglada att vi fått vara ett av demonstrationsköken, sade Jessica Bäckström, köksmästare på Hovåsskolan. Genom att få projektets ögon på oss har vi blivit medvetna om vad vi kan göra annorlunda för att minska energianvändningen. Att börja använda timer till värmeskåpen och fylla ugnar och diskmaskiner mer effektivt är några exempel. Att minska energianvändningen är en kombination av energismart beteende och energisparande teknik, menade hon.

Den kommande europeiska energimärkningen (Magnus Eriksson, Branschföreningen för storköksleverantörer, BFS)

Minimässa i pauserna

Programmet under dagen var fullspäckat. Föredragningar varvades med panel- och publikdiskussioner och en minimässa hölls av leverantörer och organisationer med inriktning mot energieffektiva storkök. Många passade på att besöka minimässan under pauserna och tog chansen att prata om och få demonstrerat möjligheter att spara energi i köken. Robin Bosma från Electrolux Professional var en av utställarna.

– Ett mycket bra tillfälle att få träffa brukarna och berätta om vad vi kan göra inom området storkök, sade han.

Nöjda med dagen
Moderator Nina Jacobsson Stålheim, utvecklingsledare energi & miljö på Lokalförvaltningen i Göteborg, var mycket nöjd med dagen. Nöjda var också de inbjudna. Några av dem var Linda Gusten och Carina Holm från lokalförsörjningsavdelningen i Mölndals stad.
– Vi har väntat på resultatet från projektet och tycker det är jätteintressant att få del av erfarenheterna, sade de.  En annan nöjd deltagare var Martin Lindstaf, storkökskonsult från Cedervall arkitekter.

– Mycket bra dag, var hans spontana kommentar. Nu finns det något konkret att gå på.