Posts By: mona

Ellenbogen 38 (Diligentia)

Fastighet på 6 717 m2 Atemp som inrymmer vårdverksamhet samt kontor. Totalt specifikt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 197 kWh/m2 Beräknat totalt specifikt energibehov per år…

Sotenässkolan (Sotenäs kommun)

Skola på 2 739 m2 Atemp i Sotenäs Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 251 kWh/m2 Beräknat totalt energibehov per år efter åtgärder: 167 kWh/m2 Internränta: 2,3…

Kevingeskolan (Danderyds kommun)

Skola på 5 102 m2 Atemp i Danderyds kommun. Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder:203 kWh/m2 Beräknat totalt energibehov per år efter åtgärder: 142 kWh/m2  Internränta:…

Tobaksmonopolet 6 (AMF fastigheter)

Fastighet på 17 656 m2 Atemp som framföralt rymmer kontor. Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 156 kWh/m2 Beräknat totalt energibehov per år efter åtgärder: 102 kWh/m2…

Samordnad funktionsprovning

I befintliga lokalbyggnader finns en stor del av lönsamma åtgärder i de tekniska installationerna. Men för att nå de förväntade besparingar och därmed beräknad lönsamhet…

Systemgränser byggnaders energiprestanda

Enligt EU-direktiv  ska alla nya byggnader år 2021 vara  ”nära nollenergibyggnader” men vad innebär begreppet? Boverket fick år 2014 regeringsuppdrag att föreslå en definition. Eftersom…

Marievik 26 (AMF Fastigheter)

Fastighet på 28 691 m2 Atemp med främst kontorsyta. •Totalt årligt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 259 kWh/m2 •Beräknat årligt totalt energibehov…