Nyheter

Tobaksmonopolet 6 (AMF fastigheter)

Fastighet på 17 656 m2 Atemp som framföralt rymmer kontor.

  • Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 156 kWh/m2
  • Beräknat totalt energibehov per år efter åtgärder: 102 kWh/m2
  • Internränta: 8%

Etapp 1 har genomförts.